Pragmatisch Projectmanagement dat leidt tot gewenste resultaten

Projectmanagement

Switch2Control organiseert, managet en begeleid uw projecten vanaf het design, uitvoering tot en met de oplevering en de overdracht aan beheer en onderhoud. 
Dit betreft projecten waarbij naast de elektrotechnische installaties, ook de vakgebieden bouwkunde, civiel en werktuigbouwkunde in het project kunnen worden meegenomen.

Op het vlak van projectmanagement onderscheiden we de volgende werkzaamheden:

Switch2Control organiseert, managet en begeleid uw projecten vanaf het design, uitvoering tot en met de oplevering en de overdracht aan beheer en onderhoud. 
Dit betreft projecten waarbij naast de elektrotechnische installaties, ook de vakgebieden bouwkunde, civiel en werktuigbouwkunde in het project kunnen worden meegenomen.

Op het vlak van projectmanagement onderscheiden we de volgende werkzaamheden:

  • Directievoering.
  • Projectleiding.
  • Constructiemanagement
  • Uitvoeringsbegeleiding en -toezicht inclusief opname rapportages.
  • Ontwerpen VGM-plan vanuit de Arbowetgeving.
  • Begeleiding inbedrijfstelling installaties, bestaande uit FAT en SAT.
  • Opstellen opleveringsprotocol en rapportage.
  • Opstellen overnameplan, waarbij de continuering van de elektriciteitsvoorziening gewaarborgd blijft.
  • Check en advisering m.b.t. onderhoudscontracten voor bestaande en nieuwe installaties.
  • Controle revisie en bediening- en onderhoudsvoorschriften van de installaties.

Resultaat
Een goed functionerend en betrouwbaar systeem met noodstroomvoorzieningen indien van toepassing waarin alle aspecten van de bedrijfsvoering zijn meegenomen.

Regelmatig onderhoud
Voor de installaties is het van groot belang om de continuïteit van de bedrijfsvoering te waarborgen. Wij adviseren u dan ook om regelmatig onderhoud aan de installaties te laten plegen. Stroomuitval heeft omvangrijke financiële en materiële schade tot gevolg en kan zelfs leiden tot levensbedreigende situaties.

Vele processen hebben wij geautomatiseerd en verbeterd. Voor tevreden klanten uit diverse branches. Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen?

Consultancy

Consultancy

Hierin staan de technische mogelijkheden centraal ten aanzien van het beleid en bedrijfsvoering van de opdrachtgever. De haalbaarheid van de wensen van u als opdrachtgever worden hierbij afgezet tegen duurzaamheid en ook het kostenaspect wordt in deze fase getoetst. Dit alles wordt vervolgens opgenomen in een omschrijving op hoofdlijnen. Wij kunnen het totale plaatje voor u verzorgen van ontwerp tot het onderhouden van de installaties.

MEER LEZEN
engineering

Engineering

Als de contouren van het project zichtbaar zijn en de voorwaarden zoals financiële en praktische haalbaarheid duidelijk zijn, dan kan het programma van eisen in overleg met u worden opgesteld. Daarna kan het basic design gevolgd door het detail design uitgewerkt worden waarna er met de constructiefase aangevangen kan worden.

MEER LEZEN
projectcontrol

Projectmanagement

Onder andere de technische input, begeleidingswijze, mate van advisering en projectorganisatie zijn hierbij van cruciaal belang. Essentiële factoren hierbij zijn: planning, tussentijdse inspecties en opnames, overnameplannen, VGM plan, bedrijfsvoering, budgetten, GMP, Arbowetgeving en samenwerking en overleg met en tussen de verschillende partijen.

MEER LEZEN

Inspecties

Onze inspectie en constructiemanagement diensten hebben tot doel om risico’s te beperken, efficiency en veiligheid te verbeteren, kwaliteit van diensten en installaties te verhogen, processen beter te kunnen beheersen en de belasting van het milieu tot een minimum te beperken.

MEER LEZEN