Engineering tot kunst verheven

Engineering

De start van de engineeringsfase betreft het opstellen van een programma van eisen. Dat doen we in samenspraak met u als opdrachtgever. Dit vormt de onderlegger voor het basis ontwerp en (richtlijnen) bestek of werkomschrijving

  • Ontwerpen van nieuwe- en het uitbreiden van bestaande elektrische installaties rekening houdend met de behoefte vanuit het onderhoudsperspectief.
  • Opstellen van net- en kabelberekeningen
  • Vervaardigen van specificaties ten aanzien van systeem- en materiaalkeuze
  • Opstellen van een basic design
  • Opstellen van een detailed design
  • Bestek maken aan de hand van de gegevens vanuit of het basic design of op basis van het detailed design. Dit is afhankelijk van de gemaakte afspraken met de opdrachtgever
  • Opstellen van een directiebegroting
  • Begeleiding van het op de markt zetten van het bestek ten behoeve van de aanbesteding

Vele processen hebben wij geautomatiseerd en verbeterd. Voor tevreden klanten uit diverse branches. Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen?

Consultancy

Consultancy

Hierin staan de technische mogelijkheden centraal ten aanzien van het beleid en bedrijfsvoering van de opdrachtgever. De haalbaarheid van de wensen van u als opdrachtgever worden hierbij afgezet tegen duurzaamheid en ook het kostenaspect wordt in deze fase getoetst. Dit alles wordt vervolgens opgenomen in een omschrijving op hoofdlijnen. Wij kunnen het totale plaatje voor u verzorgen van ontwerp tot het onderhouden van de installaties.

MEER LEZEN
engineering

Engineering

Als de contouren van het project zichtbaar zijn en de voorwaarden zoals financiële en praktische haalbaarheid duidelijk zijn, dan kan het programma van eisen in overleg met u worden opgesteld. Daarna kan het basic design gevolgd door het detail design uitgewerkt worden waarna er met de constructiefase aangevangen kan worden.

MEER LEZEN
projectcontrol

Projectmanagement

Onder andere de technische input, begeleidingswijze, mate van advisering en projectorganisatie zijn hierbij van cruciaal belang. Essentiële factoren hierbij zijn: planning, tussentijdse inspecties en opnames, overnameplannen, VGM plan, bedrijfsvoering, budgetten, GMP, Arbowetgeving en samenwerking en overleg met en tussen de verschillende partijen.

MEER LEZEN

Inspecties

Onze inspectie en constructiemanagement diensten hebben tot doel om risico’s te beperken, efficiency en veiligheid te verbeteren, kwaliteit van diensten en installaties te verhogen, processen beter te kunnen beheersen en de belasting van het milieu tot een minimum te beperken.

MEER LEZEN