Advies dat leidt tot optimaal resultaat

Consultancy

De sparringpartner zijn voor u als opdrachtgever en onze kennis en ervaring inzetten om tot een goede analyse en gedegen advies te komen. Dat doen we tijdens de fase advies en aan de hand van een inventarisatie van klantwensen en klant specifieke eisen. Samen met u brengen we zorgvuldig de mogelijkheden en eventuele risico’s in kaart en wordt er een uitgebreide analyse uitgevoerd op de diverse componenten.

In deze advies fase komen o.a. de volgende aspecten aan de orde:

  • Inventarisatie van de klantwensen en klantspecifieke eisen
  • Licht- en krachtinstallaties
  • Zwakstroominstallaties
  • Uitbreiding en verzwaren van de netaansluiting
  • Bedrijfsvoering voor netwerken en netaansluitingen
  • Noodstroom; opties no-break, noodstroomaggregaat
  • Beschikbaarheid van redundantie systemen
  • Het uitvoeren van energiemonitoring en -metingen
  • Opstellen van een MJOB (meerjaren onderhouds begroting) zowel elektrotechnisch ,werktuigbouwkundig en bouwkundig.

Onze jarenlange ervaring en kennis van de praktijk stelt ons in staat om een pragmatisch advies te formuleren dat rekening houdt met de werking van de verschillende systemen.

Vele processen hebben wij geautomatiseerd en verbeterd. Voor tevreden klanten uit diverse branches. Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen?

Consultancy

Consultancy

Hierin staan de technische mogelijkheden centraal ten aanzien van het beleid en bedrijfsvoering van de opdrachtgever. De haalbaarheid van de wensen van u als opdrachtgever worden hierbij afgezet tegen duurzaamheid en ook het kostenaspect wordt in deze fase getoetst. Dit alles wordt vervolgens opgenomen in een omschrijving op hoofdlijnen. Wij kunnen het totale plaatje voor u verzorgen van ontwerp tot het onderhouden van de installaties.

MEER LEZEN
engineering

Engineering

Als de contouren van het project zichtbaar zijn en de voorwaarden zoals financiële en praktische haalbaarheid duidelijk zijn, dan kan het programma van eisen in overleg met u worden opgesteld. Daarna kan het basic design gevolgd door het detail design uitgewerkt worden waarna er met de constructiefase aangevangen kan worden.

MEER LEZEN
projectcontrol

Projectmanagement

Onder andere de technische input, begeleidingswijze, mate van advisering en projectorganisatie zijn hierbij van cruciaal belang. Essentiële factoren hierbij zijn: planning, tussentijdse inspecties en opnames, overnameplannen, VGM plan, bedrijfsvoering, budgetten, GMP, Arbowetgeving en samenwerking en overleg met en tussen de verschillende partijen.

MEER LEZEN

Inspecties

Onze inspectie en constructiemanagement diensten hebben tot doel om risico’s te beperken, efficiency en veiligheid te verbeteren, kwaliteit van diensten en installaties te verhogen, processen beter te kunnen beheersen en de belasting van het milieu tot een minimum te beperken.

MEER LEZEN