Inspecties voor zekerheid en kwaliteit

Inspecties

Switch2Control kan u ondersteunen in verschillende soorten inspecties:

 • Inspectie NEN 1010 voor nieuwe elektrische installaties
 • Inspectie NEN 3140 voor bestaande elektrische laagspanningsinstallaties en  arbeidsmiddelen
 • Visuele opnames (kwaliteitsinspecties) in het kader van constructiemanagement
 • NEN2767 conditiemeting zowel elektrotechnisch als werktuigbouwkundig

SOORTEN INSPECTIES

Inspectie NEN 1010 nieuwe elektrische installaties
Nieuwe elektrische installaties moeten veilig worden aangelegd volgens de NEN 1010 en klanteisen/wensen. Of de installatie voldoet aan de gestelde criteria kunt u achterhalen door een visuele keuring uit te laten voeren of door meting en beproeving. Onze inspecteurs hebben grondige kennis van de veiligheidsbepalingen, beschermingsmaatregelen en meetapparatuur om een overzichtelijke rapportage te maken of u van advies te voorzien.

Inspectie NEN 3140 bestaande elektrische laagspanningsinstallaties en arbeidsmiddelen
Als beheerder of installatieverantwoordelijke bent u aansprakelijk voor de veiligheid. In de NEN 3140 staat hoe er veilig moet worden gewerkt aan, met of nabij laagspanningsinstallaties. Door een NEN 3140 inspectie te laten uitvoeren weet u wat mogelijke risico’s zijn en hoe u gevaren met elektrotechnische installaties zo veel mogelijk kunt voorkomen. Daarnaast kunnen wij voor u als installatiebeheerder fungeren wanneer er geen installatieverantwoordelijke aangesteld is.

Visuele opnames (kwaliteitsinspecties):
Het inspecteren van de installaties gedurende de uitvoeringsfase of het gerealiseerde voldoet aan de wensen en eisen van de opdrachtgever, wet- en regelgeving. Het doel van deze inspectie is om de verwachtingen op elkaar af te stemmen met als doel een zo kort mogelijke punchlist (restpuntenlijst) tijdens oplevering en/of overdracht naar de maintenance afdeling.

NEN2767 conditiemeting zowel elektrotechnisch als werktuigbouwkundig.
Inspectie conform NEN 2767
Switch2Control houdt zich in opdracht ook bezig met inspecties conform NEN 2767 deel 1 en 2. Deze inspecties conform NEN 2767 zijn essentieel om te weten hoe de conditie van gebouwen, terreinen en installaties is. Deze stelt van ieder materiaal en iedere detaillering vast wat de (eventuele) gebreken zijn, de omvang daarvan en de intensiteit hiervan. De score kan van 1 tot 6 lopen, daarbij is 1 zeer goed en 6 zeer slecht.

De NEN 2767 heeft de volgende doelstellingen:

 • Zorgt voor een uniforme conditiescore
 • Geeft helderheid over gebreken en de bijbehorende gebrekenparameters belang, omvang en intensiteit
 • Geeft inzicht in de prioriteitsstelling
 • Als toetsingsmiddel en sturingselement

Op basis van deze norm heeft u onder andere:

 • Een zuivere technische invalshoek om een kwalitatief oordeel te geven over uw bouw- en installatiedelen
 • Een hulpmiddel om de gewenste kwaliteit van uw bouw- en/of installatiedelen te omschrijven
 • Een hulpmiddel om het onderhoud aan uw bouw- en installatiedelen aan te besteden en het uitgevoerde onderhoud te controleren
 • Een hulpmiddel om op puur technische basis een meerjaren onderhoudsplan voor uw bouw- en/of installatiedelen op te stellen

Inspecties zonder zorgen

Switch2Control kan u ondersteunen door het uitvoeren van regelmatige inspecties. Door onze uitgebreide kennis en ervaring. zijn wij in staat om doelgericht en compleet de inspecties uit te voeren.

Wij doen graag een vrijblijvende inspectie scan zodat u weet wat onze mogelijkheden zijn om uw processen te ondersteunen.

neem vrijblijvend contact op

Vele processen hebben wij geautomatiseerd en verbeterd. Voor tevreden klanten uit diverse branches. Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen?

Consultancy

Consultancy

Hierin staan de technische mogelijkheden centraal ten aanzien van het beleid en bedrijfsvoering van de opdrachtgever. De haalbaarheid van de wensen van u als opdrachtgever worden hierbij afgezet tegen duurzaamheid en ook het kostenaspect wordt in deze fase getoetst. Dit alles wordt vervolgens opgenomen in een omschrijving op hoofdlijnen. Wij kunnen het totale plaatje voor u verzorgen van ontwerp tot het onderhouden van de installaties.

MEER LEZEN
engineering

Engineering

Als de contouren van het project zichtbaar zijn en de voorwaarden zoals financiële en praktische haalbaarheid duidelijk zijn, dan kan het programma van eisen in overleg met u worden opgesteld. Daarna kan het basic design gevolgd door het detail design uitgewerkt worden waarna er met de constructiefase aangevangen kan worden.

MEER LEZEN
projectcontrol

Projectmanagement

Onder andere de technische input, begeleidingswijze, mate van advisering en projectorganisatie zijn hierbij van cruciaal belang. Essentiële factoren hierbij zijn: planning, tussentijdse inspecties en opnames, overnameplannen, VGM plan, bedrijfsvoering, budgetten, GMP, Arbowetgeving en samenwerking en overleg met en tussen de verschillende partijen.

MEER LEZEN

Inspecties

Onze inspectie en constructiemanagement diensten hebben tot doel om risico’s te beperken, efficiency en veiligheid te verbeteren, kwaliteit van diensten en installaties te verhogen, processen beter te kunnen beheersen en de belasting van het milieu tot een minimum te beperken.

MEER LEZEN